obsah

Okresní soud v Uherském Hradišti

Sepsání předběžného prohlášení, protokolu o souhlasu s osvojením

Pro sepsání předběžného prohlášení, protokolu o souhlasu s osvojením se obraťte na Mgr. Chalupeckou a p. Hvoždovou - opatrovnické oddělení, 2. patro, dveře č. 136 a 142 , v případě jejich nepřítomnosti vyřídí věc soudce opatrovnického oddělení.
ePodatelna