obsah

Okresní soud v Uherském Hradišti

Přístupnost soudní budovy

Pohybové postižení

Bezbariérový přístup do budovy je možný a to vraty z ulice Kollárova. Vrata jsou snímána kamerovým systémem a po zazvonění a nahlášení účelu návštěvy bude účastník vpuštěn do areálu budovy, kde se nachází označený výtah, pomocí kterého se již lze dostat do vyšších pater budovy.

 

Sluchové postižení

Všechny prostory jsou značeny informačními cedulemi, které účastníkovi umožní orientaci v budově.

 

Zrakové postižení

Po vstupu do budovy je možno na informacích vyžádání doprovodu. 

 

Požadavky na přístupnost budov vyplývají ze stavebního zákona č.183/2006 Sb. a z prováděcích vyhlášek SZ  - vyhláška č.398/2009 Sb. - odkaz zde

ePodatelna