obsah

Okresní soud v Třebíči

Elektronické podání na portálu justice

Nové elektronické podání
 

Od října 2007 existuje možnost podávání nových návrhů nebo zasílání podání ke spisové značce, a to na adrese

 

http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do

 

Takto podávaná podání, ale vždy vyžadují váš kvalifikovaný elektronický podpis.

 

Úvodní informace

Elektronická podatelna je určena pro uživatele disponující zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronická podatelna akceptuje přílohy ve formátech doc, txt, pdf, xls. Maximální celková velikost všech příloh je omezena na 10MB.

V případě hromadných podání je nutné kontaktovat správu příslušného soudu.

V průběhu vyplňování podání je uživateli k dispozici interaktivní nápověda.

Po řádném doručení Vám přijde e-mail s oznámením o převzetí zaslaných dat.

Aplikace je od 1.10.2007 v provozu pro soudy.

ePodatelna