obsah

Okresní soud v Teplicích

Výroční zpráva za rok 2012

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11,  PSČ 416 64 Teplice 2; telefon:  417 599 111, fax:  417 539 101

e-mail:  podatelna@osoud.tep.justice.cz

IČ 00024902, IDDS 225abnd

 

 

Spr 103/2013

 

 

Výroční zpráva za rok 2012

 

o činnosti Okresního soudu v Teplicích v oblasti poskytování informací podle zákona

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

 

 

            Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. předládám výroční zprávu o počtu a vyřízení podaných žádostí o poskytnutí informací za rok 2012:

 

a)     bylo podáno celkem 19 žádostí, z toho bylo 15 vyhověno a 4 nevyhověno, nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti

b)    nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí

c)     v souvislosti s podáním informací nevznikly okresnímu soudu žádné náklady

d)     podle § 16a nebyla podána žádná stížnost

 

 

 

 

 

                                                                                                  JUDr. Roman Dobeš

                                                                                              předseda okresního soudu

 

 

ePodatelna