obsah

Okresní soud v Teplicích

Výroční zpráva za rok 2011

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11,  PSČ 416 64 Teplice 2; telefon:  417 599 111, fax:  417 539 101

e-mail:  podatelna@osoud.tep.justice.cz

IČ 00024902, IDDS 225abnd

Spr 74/2012

 

 

Výroční zpráva za rok 2011

 

o činnosti Okresního soudu v Teplicích v oblasti poskytování informací podle zákona

č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

 

 

 

            Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. předkládám výroční zprávu o počtu a vyřízení podaných žádostí o poskytnutí informací za rok 2011:

 

·         bylo podáno celkem 15 žádostí, z toho bylo

-          13 vyhověno

-            2 nevyhověno

·         byla podána 1 stížnost proti vyměření poplatku za poskytnutí informace

·         řízení v sankcích za nedodržení zákona vedeno nebylo

·         ústně podané žádosti, které se neevidují, podány nebyly

·         Okresnímu soudu v Teplicích vznikly v souvislosti s podáním informace zvýšené náklady ve výši 1.100,- Kč, které žadatelé o informaci uhradili na účet Okresního soudu v Teplicích

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   JUDr. Roman Dobeš                    předseda okresního soudu

 

ePodatelna