obsah

Okresní soud v Teplicích

Statutární zástupci


předseda OS v Teplicích

                                           Mgr. Jan Tichý

                                  jtichy@osoud.tep.justice.cz

místopředsedkyně - pro občanskoprávní úsek -

                                        JUDr. Daniela Novotná

                                  dnovotna@osoud.tep.justice.cz

 místopředsedkyně - pro trestní úsek -

                                       JUDr. Dana Kolářová

                                  dkolarova@osoud.tep.justice.cz

 

ePodatelna