obsah

Okresní soud v Tachově

Soudní poplatky

Soudní poplatky

Předmět soudních poplatků, poplatníci, příslušnost ve věcech poplatků, vznik poplatkové povinnosti, sazby poplatků, způsob placení poplatků, následky nezaplacení poplatků, vrácení poplatků, osvobození od poplatků ze zákona, evidence a řízení a ostatní přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení jsou řešena

 • zákonem České národní rady ze dne 05.12.1991 o soudních poplatcích ve znění změn provedených zákonem
 • č. 271/1991 Sb.
 • č. 273/1994 Sb.
 • č.   36/1995 Sb.
 • č. 118/1995 Sb.
 • č. 160/1995 Sb.
 • č. 151/1997 Sb.
 • č. 209/1997 Sb.
 • č. 227/1997 Sb.
 • č. 103/2000 Sb.
 • č. 155/2000 Sb.
 • č. 241/2000 Sb.
 • č. 255/2000 Sb.
 • úplné znění zákona vyhlášeno ve Sbírce zákonů č. 46/2001
 • přílohu zákona o soudních poplatcích tvoří Sazebník poplatků. V něm jsou uvedeny sazby poplatků za řízení před soudy a sazby poplatků za úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudu

Osvobození od soudních poplatků na návrh účastníka je upraveno v ustanovení § 138 občanského soudního řádu

ePodatelna