obsah

Krajský soud v Ostravě

Rozhodnutí a písemnosti vyvěšovaná na úřední desku v rámci insolvenčního řízení

Rozhodnutí a další písemnosti vyvěšovaná na úřední desku v rámci insolvenčního řízení  jsou na internetu přístupná v insolvenčním rejstříku na adrese isir.justice.cz.

 

Rozhodnutí a další písemnosti vyvěšovaná na úřední desku v rámci konkursního či vyrovnacího řízení podle zákona o konkursu a vyrovnání jsou na internetu přístupná v centrální evidenci úpadců (odkaz v rámci www.justice.cz) nebo v internetové aplikaci Obchodního věstníku  (ov.ihned.cz).

 

 

ePodatelna