obsah

Okresní soud v Táboře

Informační centrum

Dne 1.3.2013 byl zahájen provoz informačního centra Okresního soudu v Táboře. Informační centrum je umístěno v přízemí hlavní budovy okresního soudu čp. 43 v kanceláři č. 8.

 

Úkolem pracoviště je

·         zajistit komunikaci s účastníky soudního řízení a veřejností

·         podávání informací o stavu jednání

·         zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby

·         pořizování kopií ze soudních spisů

·         vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí OS

·         pokladní služba

·         prodej kolkových známek

 

Úřední hodiny – nepřetržitě po celou pracovní dobu (vyjma nahlížení do spisů) :

 

Pondělí               7,00 – 15,30 hodin

Úterý                   7,00 – 15,30 hodin

Středa                 7,00 – 16,30 hodin

Čtvrtek                7,00 – 15,00 hodin

Pátek                  7,00 – 15,00 hodin

 

Kontaktní osoby:

Pavla Červená, vedoucí informačního centra, telefon 381 205 111

Naděžda Němcová, zaměstnankyně informačního centra, telefon 381 205 123

 

Pro nahlížení do spisů je lépe se předem objednat telefonicky na uvedených telefonických číslech, příp. prostřednictvím e-mailové adresy podatelna@osoud.tab.justice.cz.

Nahlížet do spisů lze v úředních hodinách mimo 11 - 12 hod.

 

V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou okresního soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.

Žadateli je k nahlédnutí zapůjčen spis upravený, kompletní. Všechny písemnosti vztahující se k téže věci jsou postupně sešity nebo jiným vhodným způsobem spojeny ( §§ 164 a 165 Instrukce MSp ze dne 3. prosince 2001, č.j. 505/2001-Org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, v platném znění ). Tyto písemnosti jsou opatřeny spisovou značkou a číslem listu, a to zpravidla v pravém horním rohu ( § 168 uvedené Instrukce ). Toto by mělo zabránit zejména jejich ztrátě a odcizení.

 

Jestliže budete žádat kopie listin ze spisů, je nejvhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořizovaných soudem je žádost zpoplatněna ( 20,-- Kč za jednu neověřenou stránku, 70, Kč za stránku ověřenou – zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění ).

 

Informační centrum nepodává všeobecné informace, poskytuje pouze informace o projednávaných sporech.

 

Pracoviště je střeženo kamerovým systémem.

 

Netýká se trestního oddělení. Trestní oddělení je umístěno v budově Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře, tř. kpt. Jaroše 1851.

ePodatelna