obsah

Okresní soud v Táboře

Kamerový systém

INFORMACE O MONITOROVÁNÍ PROSTOR KAMEROVÝM SYSTÉMEM

 

Provozovatel kamerového systému:

Okresní soud v Táboře, náměstí Mikoláše z Husi č. 43, PSČ 390 17, IČ: 00024694

 

i n f o r m u j e , že vnitřní i vnější prostory, ve kterých sídlí okresní soud:

 

Ø  Tábor, náměstí Mikoláše z Husi č. 43 ( hlavní budova soudu )

Ø  Tábor, náměstí Mikoláše z Husi č. 38, 39 ( oddělení výkonu rozhodnutí )

Ø  Tábor, tř. kpt. Jaroše 1851 ( trestní oddělení )

 

       jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamovým zařízením.

 

     Účelem použití kamerového systému je zvýšení ochrany utajovaných informací, zajištění pořádku a bezpečnosti justiční stráží v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. e) zák. č. 555/1992 Sb., o vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále monitorování eskortace vězňů, řešení stížností na nepřiměřenost či neoprávněnost zásahu justiční stráže, ochranu majetku, prevence před vandalismem a ochrana života a zdraví.

 

     Přístup k záznamům mají bezpečnostní ředitelka, správce sítě a justiční stráž.

 

     Záznamy mohou být předány pouze správním orgánům, orgánům činným v trestním řízení nebo přestupkovém řízení nebo při řešení správních deliktů.

 

     Subjekty údajů mají právo přístupu ke svým osobním údajům z kamerového systému za podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

    Bližší informace podá

 

Ø  Jiřina Kutílková, bezpečnostní ředitelka okresního soudu, telefon 381 205 101

ePodatelna