obsah

Okresní soud ve Svitavách

Exekutorský úřad

S účinností od 5. 12. 2003 byl zřízen v obvodu Okresního soudu ve Svitavách exekutorský úřad

 

JUDr. Igor   O l m a

          nám. Míru 50
          568 02  Svitavy

          Tel./fax:  461 530 470
                         461 530 482
                         461 530 488

          e-mail: igor.olma@volny.cz

          webové stránky:  http://www.ekcr.cz/ 

 

 

 

 

 

ePodatelna