obsah

Okresní soud ve Svitavách

Pracovní doba

Pracovní doba

 

 

Pružný pracovní týden dle ust. § 85 zákoníku práce v celkové délce 40 hodin.

 

 

Úřední hodiny podatelny

 

  Pondělí

7.30 - 11.00

12.00 - 15.45

  Úterý

7.30 - 11.00

12.00 - 14.30

  Středa

7.30 - 11.00

12.00 - 16.30

  Čtvrtek

7.30 - 11.00

 12.00 - 14.30 

  Pátek

7.30 - 11.00

12.00 - 13.00

 

 

Úřední hodiny pokladny 

 

  Pondělí

7.30 - 11.00

12.00 - 15.45

  Úterý

7.30 - 11.00

12.00 - 14.30

  Středa

7.30 - 11.00

12.00 - 16.30

  Čtvrtek

7.30 - 11.00

 12.00 - 14.30 

  Pátek

7.30 - 11.00

12.00 - 13.00

 

 

Hotovosti včetně plateb na pohledávky soudu lze skládat v pokladně soudu – objekt „A“, II. nadzemní podlaží, č.dv. 219

 

 

Doba určená pro styk s veřejností

 

(pro účely nahlížení do spisů, pořizování výpisu ze spisu a vyznačování právní moci)

 

  Pondělí

8.00 - 11.00

12.00 - 15.45

  Úterý

8.00 - 11.00

 12:00 - 14:00

  Středa

8.00 - 11.00

12.00 - 15.45

  Čtvrtek

8.00 - 11.00

12:00 - 14:00

  Pátek

8.00 - 11.00

12:00 - 13:00


 

Doba určená pro styk s veřejností

 

(pro účely sepisování návrhů do protokolu ve věcech péče o nezl. děti, dědických a výkonu rozhodnutí)

 

  Pondělí

8.00 - 11.00

12.00 - 15.45

  Středa

8.00 - 11.00

12.00 - 15.45

 

 

Nahlížení do soudních spisů
 

 Exekuční řízení  č.dv. 201, 206  II. podlaží / objekt "A"

 Civilní řízení 
 
(liché  senáty) 

 č.dv. 254  II. podlaží / objekt "B"
 Opatrovnické řízení  č.dv. 257  II. podlaží / objekt "B"
 Civilní řízení
  (sudé senáty)
 č.dv. 267  II. podlaží / objekt "B"
 Trestní řízení  č.dv. 357  III. podlaží / objekt "B"


 

Návštěvní dny u předsedy soudu

 

  Středa

8.30 - 11.00

 

 

Stížnosti

 

(zák. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Stížnosti podávané ústně jsou přijímány v pondělí až čtvrtek v době základní pracovní doby  od 8.00 hod. do 11.00 hod. od 12.00 do 14.00 hod., v pátek v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. na č. dveří 453, budova „B“, 4. nadzemní podlaží (kancelář předsedy soudu),  na č. dveří 359, budova „B“, 3. nadzemní podlaží (kancelář soudkyně pověřené výkonem některých správních činností) a na č. dveří 368, budova „B“, 3. nadzemní podlaží (kancelář ředitele správy soudu).

 

Poskytnutí informace

 

(zák. č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány na č.dv. 368, objekt „B“, III. nadzemní podlaží

 

 

ePodatelna