obsah

Okresní soud v Šumperku

Podávání návrhu na nařízení předběžného opatření

UPOZORNĚNÍ

V pracovní době je nutno návrh na předběžné opatření podat přímo na podatelně soudu, je-li návrh podán elektronicky, je třeba o tomto telefonicky vyrozumět příslušné oddělení soudu:

odd. občanskoprávní - 583 313 928
odd. nesporné - 583 313 925

Z technických důvodů nelze reagovat bezodkladně na  návrhy, které nesnesou odkladu (návrhy na nařízení předběžných opatření podle § 74 a násl o.s.ř.) podané elektronicky  mimo pracovní dobu. Mimo pracovní dobu lze podat návrh na bezodkladné rozhodnutí o předběžném opatření, mimo rozhodnutí podle § 76a, za podmínek stanovených zákonem písemně soudci, který koná službu v rámci pracovní dosažitelnosti, vždy po předchozí telefonické domluvě -

telefonní číslo službu konajícího soudce: 773 798 301

číslo faxu: 583 215 260

účet pro složení jistoty ve výši 10.000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50.000 Kč

6015-325841/0710   ČNB Ostrava       

variabilní symbol: rodné číslo složitele (fyzická osoba)
                              IČ složitele (právnická osoba)

 

>UPOZORNĚNÍ<

ePodatelna