obsah

Okresní soud v Šumperku

Orientační tabule

Rozmístění  kanceláří
  

Přízemí

 

číslo dveří

VLEVO

číslo dveří

VPRAVO

1a

informační kancelář

5

jednací síň č. 5

1b

vyšší soudní úředník odd . EXE

6

podatelna soudu

1c

vyšší soudní úředník odd. opatr.

7

jednací síň č. 7

1

soudní tajemnice odd. E

8

jednací síň č. 8

zapisovatelky odd. E

9

vyšší soudní úředník  odd. opatr.

2a

vyšší soudní úředník odd. C

 

3

opatrovnické oddělení

 

4

jednací síň č. 4

 

 

 

I. poschodí

 

číslo dveří

VLEVO

číslo dveří

VPRAVO

10

trestní oddělení

16

správce budov

 11

vyšší soudní úředník odd. T

17

pokladna soudu, účtárna soudu

12

soudní tajemnice odd. T

 18

jednací síň č. 18

13

občanskoprávní oddělení

19

exekuční oddělení

14

vyšší soudní úředník odd. C

 20

vymáhající úřednice

15

jednací síň č. 15

 

 

II. poschodí

 

číslo dveří

VLEVO

číslo dveří

VPRAVO

21

jednací síň č. 21

27

dědické oddělení

22

jednací síň č. 22

28

vyšší soudní úředník odd. D a E, soudní vykonavatelé

23

vyšší soudní úředník odd. C

 29

jednací síň č. 29

24

ředitelka správy soudu

předsedkyně soudu

30

jednací síň č. 30

25

sekretariát předsedkyně soudu

31

jednací síň č. 31

26

jednací síň č. 26

 


Do budovy soudu je    z a k á z á n o     vnášet  zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty, s výjimkou příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže ve službě. Při porušení tohoto zákazu justiční stráž zabrání takové osobě ve vstupu do budovy. Vstup však lze umožnit po odložení těchto věcí ve služebně justiční stráže.

ePodatelna