obsah

Okresní soud v Šumperku

Exekutorský úřad v obvodu Okresního soudu v Šumperku

 

JUDr. Jiří Petruň, soudní exekutor
Hlavní třída 25, 787 01  Šumperk
telefon - spojovatelka: 583 301 455
fax:  583 301 454
Oddělení nemotivostí:  583 301 462
e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz
www.exekutor-sumperk.cz

 

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh
telefon: 583 550 263
e-mail: urad@exekucesumperk.cz

 

Sdělení exekutorské komory:
JUDr. Bohumír Krestýn, soudní exekutor

Vážená paní předsedkyně, Vážený pane předsedo,

Exekutorská komora ČR si Vaším prostřednictvím dovoluje sdělit informaci, že dne 20.  března 2009 zemřel soudní exekutor JUDr. Bohumír Krestýn, Exekutorský úřad Šumperk.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností si dovoluje Exekutorská komora ČR vyzvat všechny prvostupňové i odvolací soudy, aby poučily všechny účastníky v procesním postavení oprávněného v exekučních řízeních vedených dosud Exekutorským úřadem Šumperk, o nutnosti požádat neprodleně (resp. ve lhůtě soudem určené) v souladu s ustanovením § 44 odst. 9 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, z důvodu zvláštního zřetele hodného, kterým je úmrtí soudního exekutora, o změnu soudního exekutora.

ePodatelna