obsah

Okresní soud v Šumperku

Kamerový systém Okresního soudu v Šumperku

Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOB A MAJETKU JSOU VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ PROSTORY OBJEKTU „HLAVNÍ BUDOVA“ MONITOROVÁNY KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMOVÝM ZAŘÍZENÍM.

PROVOZOVATEL SYSTÉMU: OKRESNÍ SOUD V ŠUMPERKU

BLIŽŠÍ INFORMACE PODÁ: SPRÁVCE BUDOV, 2. PODLAŽÍ, KANCELÁŘ 16.


Další údaje o kamerovém systému zveřejněné v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění:

účel zpracování
zajištění pořádku a bezpečnosti justiční stráží v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ochrana osob a majetku, monitorování eskortace vězňů, řešení stížností na nepřiměřenost či neoprávněnost zásahu příslušníků justiční stráže, ochrana spisů při nahlížení do nich v informační kanceláři

kategorie osobních údajů
jiné

kategorie subjektů údajů
zaměstnanci soudu, soudci, justiční stráž, zaměstnanci Vězeňské služby ČR, zaměstnanci Policie ČR, účastníci soudních jednání, návštěvy, veřejnost

kategorie příjemců
správní orgány, Policie ČR

doba uchování
6 dní


 

ePodatelna