obsah

Okresní soud v Šumperku

Informační kancelář Okresního soudu v Šumperku

popis.Text


Informační kancelář je umístěna v přízemí, číslo dveří 1a.


Kontaktní osoba:  Alena Matýsová
Telefon:                583 313 919
Fax:                       583 215 260
E-mail:                   info@osoud.sup.justice.cz

e-mailová adresa info@osoud.sup.justice.cz je určena pouze pro žádosti o informace, které zajišťuje informační kancelář

Po, út, čt    7:30 – 11:15         12:15 -  15:00
St               7:30 – 11:15         12:15 -  16:00
Pá              7:30 – 11:15          

Informační kancelář zajišťuje:

- podávání informací o stavu řízení včetně nařízeného jednání účastníkům řízení, nebo jejich zástupcům či zmocněncům
- vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí
- poskytování spisů oprávněným osobám k nahlížení do spisů- pořizování kopií ze spisů
- přístup do informačního systému veřejné správy a seznamu znalců a tlumočníků
- informace ze sazebníku soudních poplatků (platba v kolcích, složení jistiny)


Z důvodu urychlení odbavení účastníka je vhodné objednat si nahlížení do spisu na telefonním čísle 583 313 919, a to nejpozději 1 den před plánovaným nahlížením do spisu.

Za kopie pořízené na kopírovacích strojích nebo prostřednictvím počítače se vybere poplatek ve formě kolku ve výši 20,- Kč nebo  , viz. zákon o soudních poplatcích.


Objekt je střežen kamerovým systémem.


 

ePodatelna