obsah

Okresní soud v Šumperku

Informace pro občany se zdravotním handicapem

      

popis.Text

    

 popis.TextBudova Okresního soudu v Šumperku je bezbariérová se vstupem pomocí výtahu  pouze z  dvorního traktu v  zadní části budovy.

 

     Před vstupem do dvora je na sloupku dvoukřídlé brány umístěn hlasitý telefon. Stiskem tlačítka SLUŽBA navážete spojení se službu konajícím příslušníkem justiční stráže, kterému sdělte požadavek přístupu do soudní budovy pomocí výtahu. Příslušník justiční stráže Vás bude neprodleně na soudním dvoře kontaktovat, zpřístupní Vám výtah a osobně Vás dopraví do 1. nadzemního podlaží soudní budovy. Za účelem opuštění budovy nejdříve kontaktujte příslušníka justiční stráže na vrátnici v 1. nadzemním podlaží (tlačítko č. 1 ve výtahu). Součinnost příslušníka justiční stráže při dopravě do a ze soudní budovy je nezbytná, neboť nástupní stanice v úrovni soudního dvora je v obou směrech jízdy výtahu elektronicky blokována. Odblokování může provést pouze příslušník justiční stráže, který Vás v obou případech doprovází.

 

     Návštěvníci soudu mají kromě bezbariérového vstupu do budovy možnost bezbariérového přístupu do podatelny, informační kanceláře a jednacích síní.

 

Upřesnění parametrů budovy a jejího okolí pro:

 

·         pohybově postižené osoby

§         šířka vstupních dveří do budovy 1400 mm

§         šířka ostatních dveří uvnitř budovy 900 mm, u jednací síně č. 21 pouze 795 mm

§         šířka dveří výtahové kabiny 800 mm

§         velikost půdorysu kabiny výtahu 1420 x 1100 mm

§         bezbariérové WC o rozměrech 1863 x 1823 mm umístěno v 1. NP

§         od nejbližších zastávek MHD je bezbariérový přístup k budově soudu

§         u budovy soudu není vyhrazené parkovací místo pro ZTP

 

·         sluchově postižené osoby

§         jednací síně nejsou osazeny indukční smyčkou

§         indukční poslech v informační kanceláři není možný

 

·         zrakově postižené osoby

§         výtah je opatřen akustickým výstupem

§         popisky ovládacích tlačítek výtahu jsou zhotoveny v Brailově písmu

§         vizuální kontrast na schodištích není k dispozici

§         budova není vybavena akustickým majáčkem

 

 

 

ePodatelna