obsah

Okresní soud ve Strakonicích

Přehled souvisejících předpisů

  • Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích ...
  • Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č.451/1991 Sb.,kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
  • Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

- vše v platném znění

 

Tyto zákony je možné stáhnout na portálu veřejné správy ( http://portal.gov.cz ), v odkazu „Zákony“.

ePodatelna