obsah

Okresní soud ve Strakonicích

Informační centrum

Dne 1.6.2009 byl zahájen provoz informačního centra Okresního soudu ve Strakonicích. Informační centrum je umístěno v přízemí Okresního soudu ve Strakonicích, Smetanova 455, č.dv. 38.

 

Úkolem pracoviště je

-         zajistit komunikaci s účastníky soudního řízení a veřejností

-         podávání informací o stavu jednání

-         zprostředkování nahlížení do soudních spisů pro oprávněné osoby

-         pořizování kopií ze soudních spisů

-         vyznačování doložek  právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí krajského soudu

 

Úřední hodiny:       Pondělí   7:00 – 15:30

                                    Úterý       7:00 – 15:30

                                    Středa     7:00 – 16:30

                                    Čtvrtek    7:00 – 15:00

                                    Pátek       7:00 – 15:00

 

Kontakty – tel.:  383 355 111, 383 355 161

 

                 -  e-mail: podatelna@osoud.sce.justice.cz

                 -  kontaktní osoby Jana Kozáková, Lucie Maxová 

 

            Pro nahlížení do spisu je lépe se předem objednat telefonicky na uvedeném čísle nebo prostřednictví uvedené e-mailové adresy.

           

            V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.

           

            Jestliže budete žádat kopie listin ze spisů, je nejvhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořizovaných soudem je žádost zpoplatněna (z.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).

 

            Informační centrum nepodává všeobecné informace. Informační centrum poskytuje informace pouze o projednávaných sporech.

 

Objekt je střežen kamerovým systémem.

ePodatelna