obsah

Okresní soud ve Strakonicích

Kamerový systém

 

Zveřejnění požadovaných informací dle ustanovení § 11 odst. 1 a § 21 odst.1 až odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, subjektem, který zpracovává osobní údaje:

 

Identifikační údaje správce osobních údajů:

 

Organizační složka státu:       Okresní soud ve Strakonicích

Sídlo:                                       Smetanova 455, 386 25 Strakonice

IČ:                                           000 246 86

 

Účel nebo účely zpracování:

 

Ochrana majetku a dat Okresního soudu ve Strakonicích, ochrana majetku a zdraví osob nacházejících se v budově Okresního soudu ve Strakonicích, získání důkazního materiálu k prokázání případného zcizení listinných důkazů či jiných dokumentů při umožnění nahlížení do soudních spisů a řešení případných stížností na neoprávněnost či nepřiměřenost zásahu příslušníků Justiční stráže při zajišťování pořádku v budově Okresního soudu ve Strakonicích.

 

Kategorie subjektů údajů a osobních údajů, které se těchto subjektů týkají

 

Soudci, státní zástupci, účastníci soudních řízení, příslušníci Justiční stráže a Vězeňské služby, návštěvy, dodavatelé služeb.

 

Zdroje osobních údajů

 

Pořizovaný záznam z kamerového systému. Doba archivace záznamu 120 hodin, tj. 5 dnů, pak je záznam přehrán a tím zlikvidován.

 

Popis způsobu zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje se zpracovávají pouze v elektronické podobě.

 

Místo nebo místa zpracování osobních údajů

 

Okresní soud ve Strakonicích, se sídlem Smetanova 455, 386 25 Strakonice.

 

Příjemce nebo kategorie příjemců

 

Orgány státní moci - Okresní státní zastupitelství, Policie ČR, správní orgány.

 

Počet kamer

 

Celkem 32 stacionárních IP kamer, z toho 5 venkovních a 27 vnitřních.

 

Předpokládaná předání osobních údajů do jiných států

 

Osobní údaje nebudou předávány do jiných států.

 

Ochrana práv subjektů údajů

 

Další informace týkající se ochrany práv subjektů údajů dle ustanovení § 21 odst. 1 až 5 zákona, podá Ing. Blanka Kubelová, správce kamerového systému:

 tel.:  383 355 111; fax: 383 355 115; email: bkubelova@osoud.sce.justice.cz

ePodatelna