obsah

Okresní soud v Sokolově

Infocentrum

 

 

Informační centrum Okresního soudu v Sokolově

 

 

Informační centrum je umístěno v přízemní Okresního soudu v Sokolově, K.H.Borovského 57, č. dveří 125

 

Informační centrum zajišťuje:

 

- kontakt soudu s veřejností a účastníky řízení

- podávání informací o stavu řízení

- zprostředkování nahlížení do soudních spisů oprávněným osobám

- pořizování kopií ze soudních spisů

- vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí okresního soudu

- sepisování stížností podaných do protokolu (v případě uzavření informačního centra sepisuje stížnosti ředitelka správy)

- vedení rejstříku Si (§ 244a VKŘ – lustrace) a vyřizování žádostí o vylustrování věcí k osobě nebo na osobu

 

Úřední hodiny:

Pondělí                     7.30 – 11.30 12.00 – 16.00     

Úterý                        7.30 – 11.30 12.00 – 14.30

Středa                       7.30 – 11.30 12.00 – 16.00

Čtvrtek                     7.30 – 11.30 12.00 – 14.30

Pátek                        7.30 – 11.30 12.00 – 14.30

 

Kontakty:                telefon 377 867 069, podatelna@osoud.sok.justice.cz

                                 kontaktní osoby: Eva Kuchtová (zástup: Alena Mašková)

 

Nahlížení do spisů:

Do spisů je možné nahlížet a pořizovat si z něj kopie v informačním centru po předchozím objednání. Objednat se předem je možné na tel. č.: 377 867 069 nebo e-mailem na adrese infocentrum@osoud.sok.justice.cz

Adresa infocentrum@osoud.sok.justice.cz slouží pouze k žádostem o nahlížení do spisu. Pokud budete chtít zaslat jakoukoli jinou žádost či podání, použijte adresu podatelna@osoud.sok.justice.cz

 

V případě, že se předem neobjednáte nebo pošlete žádost těsně před svojí návštěvou soudu, vystavujete se riziku, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a budete přeobjednáni na pozdější termín.

 

Jestliže budete žádat kopie listin ze spisů, je vhodnější využít k tomuto účelu vlastní fotoaparát, pomocí kterého si můžete zdarma pořídit neomezené množství kopií. V případě kopií pořízených soudem, je žádost zpoplatněna podle zák. č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích.

 

V důsledku zřízení informačního centra již nebude možné nahlížet do spisů, osobně požadovat informace a doložky právní moci na jednotlivých soudních odděleních. Pokud se přesto dostavíte přímo na soudní oddělení, budete se svými požadavky odkázáni na informační centrum.

V době uzavření informačního centra z důvodu dovolené či nemoci budou veškeré činnosti informačního centra zajišťovat vedoucí kanceláře na jednotlivých oddělení.

 

Informační centrum neposkytuje informace dle zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

ePodatelna