obsah

Okresní soud v Sokolově

Organizační struktura

 

Předseda soudu:                                     

JUDr. Ladislav Šturma

Místopředseda soudu pro občanskoprávní úsek:                                                                

JUDr. Jaroslav Simet

                                                                                             (pověřen výkonem funkce po dobu nepřítomnosti místopředsedy Mgr. Timma Šmehlíka)

 

Místopředseda soudu

pro trestní úsek:

JUDr. Gabriela Siegelová

(pověřena výkonem funkce po dobu nepřítomnosti místopředsedy JUDr. Radoslava Krůška)

 

Ředitelka správy soudu:                  

Bc. Milena Vyčítalová

 

Tiskový mluvčí soudu:    

JUDr. Ladislav Šturma pro občanskoprávní úsek

JUDr. Gabriela Siegelová pro trestní úsek

 

Oddělení:

 

Informační centrum

pracovnice informačního centra: Eva Kuchtová (zástup: Alena Mašková)

(podává informace o stavu řízení, zprostředkovává nahlížení do spisů, pořizuje kopie ze soudních spisů, vyznačuje doložky právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí soudu, sepisuje stížnosti podané do protokolu, vyřizuje žádosti o vylustrování věcí k sobě)

 

Trestní oddělení + Nt-přípravné řízení

 

Senát 1T – JUDr. Milan Tomeš

Senát 2T – neobsazen

Senát 3T – Mgr. Vít Kastl

Senát 4T , 4Tm -neobsazen

Senát 5T – neobsazen

Senát 6T – Mgr. Dana Kordíková

Senát 19T – Mgr. Emil Pešina

Senát 21T – JUDr. Radoslav Krůšek

Senát 24T, 24Tm - JUDr. Gabriela Siegelová

 

vyšší soudní úřednice:  Magda Vachková

soudní tajemník: Jan Doležal

 

vedoucí kanceláře:   Monika Gábrišová, Gabriela Krausová Fialová, Ivana Špulková     

 

Trestní oddělení – úsek PP a Nt

 

Senát 35PP - JUDr. Milan Tomeš, Mgr. Dana Kordíková

Senát 36PP - JUDr. Gabriela Siegelová

 

vedoucí kanceláře:  Petra Schmiedkunzová, Ivana Špulková (pouze Nt-návrhy související s výkonem ochranného léčení a ochranné výchovy), Gabriela Krausová Fialová (pouze Nt-zahlazení)

 

Občanskoprávní oddělení + oddělení platebních rozkazů

 

Senát 7C, 7EC, 107EC – JUDr. Martina Burachovičová

Senát 8C – Mgr. Stanislav Janků

Senát 8EC - věci napadlé do 31.12.2009, v nichž řízení neskončilo vydáním pravomocného platebního rozkazu vyřizují soudci: JUDr. Martina Burachovičová, JUDr. Ivana Hovorková, JUDr. Vladimír Hovorka, JUDr. Milan Tatár, Mgr. Lenka Pokorná, JUDr. Jaroslav Simet, JUDr. Ondřej Szalonnás, Mgr. Čepická (dle pravidel přidělování rozvrhu práce)

Senát 9C, 9EC, 109EC – JUDr. Ondřej Szalonnás

Senát 10C, 10EC, 110EC – JUDr. Ivana Hovorková

Senát 11C, 11EC, 111EC – JUDr. Vladimír Hovorka

Senát 12C, 12EC, 112EC – JUDr. Milan Tatár

Senát 15C, 15EC, 115EC – neobsazen

Senát 16C, 16EC, 116EC – Mgr. Lenka Pokorná

Senát 20C, 20EC, 120EC – JUDr. Jaroslav Simet

Senát 22C, 22EC, 122EC - JUDr. Červená Dana

Senát 23C, 123EC - Mgr. Sedláček František

Senát 33C - Mgr. Radka Čepická

Senát 34C - Mgr. Ing. Štěpánka Šťastná

Agenda EPR - řešitelský tým 2 - Ivana Zásmětová, JUDr. Jaroslav Simet

                       řešitelský tým 3 - Monika Bělíčková, JUDr. Jaroslav Simet

 

vyšší soudní úřednice:  Jitka Beňušová, Monika Bělíčková, Marie Říhová, Ivana Zásmětová

                                               

vedoucí kanceláře:  Petra Kolářová, Růžena Wojsová, Ivana Zumanová

 

 

Opatrovnické oddělení

 

13PaNc, 13L – JUDr. Dana Červená

14PaNc, 14L  – Mgr. Hana Matějková

15PaNc, 15L  - JUDr. Ladislav Šturma

38PaNc, 38L  - Mgr. Stanislav Janků

39PaNc, 39L - JUDr. Věra Voštová

41PaNc, 41L - Mgr. Andrea Pavlíčková

4Rod - neobsazen

24Rod - JUDr. Gabriela Siegelová

40Nc, 40P - JUDr. Dana Červená, Mgr. Hana Matějková, JUDr. Ladislav Šturma, Mgr. Stanislav Janků, JUDr. Věra Voštová, Mgr. Andrea Pavlíčková

37P, 37Nc - JUDr. Burachovičová, JUDr. Hovorková, JUDr. Hovorka, JUDr. Tatár, Mgr. Sedláček, Mgr. Ing. Šťastná, Mgr. Čepická

 

vyšší soudní úřednice:  Lenka Benešová, Bc. Veronika Zímová  

vedoucí kanceláře:  Marcela Čabajová, Jitka Vlachovská

 

 

Exekuční oddělení

 

vyšší soudní úředníci:  Lenka Tomanicová, Zdeňka Ziková

soudní tajemnice: Jana Kovácsiková

vedoucí kanceláře: Věra Kukelová, Naděžda Nováková

 

Dědické oddělení

 

vyšší soudní úřednice:  Marie Lehká

 

vedoucí kanceláře:  Renata Švejdová 

 

 

Organizační diagram

 

 

 

 

 

 

ePodatelna