obsah

Okresní soud v Semilech

Dražby

Dražby:

Všeobecné informace

 • Prohlídka  dražených věcí je vždy půl hodiny před začátkem dražby na místě samém.
 • Dražitelé musí předložit občanský průkaz, zástupci právnických osob sdělí název firmy, její
  sídlo a IČO.
 • Pokud povinný do zahájení dražby uhradí celou pohledávku včetně příslušenství,
  dražba se neuskuteční.
  Z tohoto důvodu je vhodné se informovat krátce před zahájením dražby na exekučním
  oddělení Okresního soudu v Semilech na tel. čísle 481 652 155, zda dražba nebyla zrušena.
 1. Výkony rozhodnutí prodejem movitých věcí  (dražba)
 2. Výkony rozhodnutí prodejem nemovitostí (dražba)

==========================================================================

Dražby na www.drazby.org

 

 

                                                                             Mgr. Pavel   J a n d u r a

                                                                                           s o u d c e

 

ePodatelna