obsah

Okresní soud v Semilech

Výběrová řízení

Předsedkyně Krajského soudu v Praze

podle ustanovení § 2 vyhl. č. 303/2002 Sb. o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení volných míst justičních čekatelů pro obvod Krajského soudu v Praze 

více informací ZDE
ePodatelna