obsah

Okresní soud v Rokycanech

Telefonní seznam

Přehled telefonních linek Okresního soudu v Rokycanech

 

Občanskoprávní oddělení

 

Hübschmannová Jitka- ved.kanc. C

377 869 048

Polková Jaroslava- ved.kanc. E, P, 10,9C

377 869 051

Dolejší Hana- VSÚ

377 869 044

Skočná Jana- VSÚ

377 869 052

Mrázová Eva– vykonavatelka č.dv. 231

377 869 055

Lančiová Jitka- ved.kanc. D,EXE,Nc

377 869 050

Sommrová Romana - vymáhající úřednice č.dv.231

377 869 027

 

 

Trestní oddělení

 

Vonásková Lenka – vedoucí T

377 869 062

Onufrijová Vladislava – vedoucí Nt, Ntm, Tm, Rod

377 869 061

Pacáková Lucie - VSÚ

377 869 064

Mgr. Budiš Adam - asistent soudce

377 869 066

 

 

Správa soudu

 

Pechová Marcela – ředitelka správy

377 869 020

Vališová Jana - správce aplikace, dozorčí úřednice

377 869 023

Procházková Soňa – účetní

377 869 021

Švejdová Eva – účetní

377 869 022

 

 

Podatelna a pokladna

 

Krocová Iveta – podatelna, pokladna

377 869 011

 

 

Mluvčí

 

Mgr. Budiš Adam

377 869 066

ePodatelna