obsah

Okresní soud v Rokycanech

Orientační tabule

Přízemí

Číslo dveří

Podatelna

101

Pokladna

101

   

 

I. patro

 

Předsedkyně soudu

203

Vyšší soudní úřednice

202,218

Vedoucí kanceláře EXE, D

201

Jednací síně

217,219

Vedoucí kanceláře E, opatrovnické oddělení

238

Vedoucí kanceláře občanskoprávní oddělení

Vymáhající úřednice, soudní vykonavatelka

239

231

Správa soudu

 

Ředitelka správy

233

Správce aplikace

222

Dozorčí úřednice

222

Účetní

236

Správce budovy

236

II. patro

 

Vedoucí kanceláře T

305

Vyšší soudní úřednice

302

Jednací síně

317,318

Asistentka soudce

301 

 

ePodatelna