obsah

Okresní soud v Rokycanech

Organizační struktura soudu

 

Předsedkyně okresního soudu (pověřena vedením státní správy):         

Mgr. Marta Kubalíková

 

Zástupce předsedy soudu:                            Mgr. Jana Kantoříková

 

Ředitelka správy okresního soudu:                Marcela Pechová

 

Mluvčí OS v Rokycanech:                            Mgr. Adam Budiš

 

 

Trestní oddělení

 

senát 1                                                 JUDr. Ing. Ivo Hruška

senát 2                                                 Mgr. Linda Hnátová

senát 3                                                 Mgr. Marta Kubalíková

 

vyšší soudní úřednice                            Lucie Pacáková

 

vedoucí kanceláře                                 Lenka Vonásková

                                                             Vladislava Onufrijová

 

Občanskoprávní oddělení

 

senát 4                                                 JUDr. Ludmila Horská

senát 5                                                 Mgr. Ing. David Svoboda

senát 6                                                 Mgr. Jana Kantoříková

senát 8                                                 Mgr. Šárka Široká

senát 11                                               JUDr. Ing. Ivo Hruška

 

vyšší soudní úřednice                            Jana Skočná

                                                              Hana Dolejší

 

vedoucí kanceláře:

 

občanskoprávní oddělení                      Jitka Hübschmanová

 

E, opatrovnické oddělení, 10,9 C          Jaroslava Polková

 

D, EXE, SD, U, EPR                              Jitka Lančiová

ePodatelna