obsah

Okresní soud v Rokycanech

Příjem žádostí a dalších podání

Návrhy, podání a žádosti související s rozhodovací činností okresního soudu se

podávají:

 

 

- v podatelně Okresního soudu v Rokycanech, Jiráskova ul. č. 67/I, č. dv. 101/přízemí.

 

 

- elektronicky  na e-mailové adrese: podatelna@osoud.rok.justice.cz

 

 

- datovou zprávou do datové schránky OS v Rokycanech rt8aesm

 

Žádáme všechny orgány veřejné moci, aby zasílali svá podání do datové schránky soudu, a to i v případě, že budou naším pracovníkem vyžadovány jiné způsoby dodání (fax, email, písemně).

Orgány veřejné moci jsou mj. veškeré úřady.

 

- faxem: podatelna           377 869 010

             trestní oddělení:   377 869 070

           

ePodatelna