obsah

Okresní soud v Rakovníku

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010

       V roce 2010 bylo Okresním soudem v Rakovníku poskytnuto celkem  jedenáct písemných informací v souvislosti se zákonem č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím .

 

Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce.

  

Značka

Žadatel

Počet odvolání

Výsledek

27 Spr 10/2010 

Tomáš Moláček 

0

vyhověno

27 Spr 146/2010 

Kateřina Šindlerová 

0

žádost o doplnění - nezaslala - založeno

27 Spr 155/2010 UPC ČR Praha 4 0 vyhověno
27 Spr 159/2010 Lenka Bahýľová 0 vyhověno
27 Spr 382/2010 Lukáš Procházka 0 vyhověno
27 Spr 446/2010 Petr Zídek 0 vyhověno
27 Spr 578/2010 Hana Pavlů 0 vyhověno
27 Spr 817/2010 ČSOB a.s., Praha 1 0 vyhověno
27 Spr 839/2010 Tomáš Pecina stížnost od 22.12.2010 na MSp ČR - dosud nevráceno
27 Spr 843/2010 Martin Zeman 0 vyhověno
27 Spr 850/2010 Václav Drchal 0 vyhověno

 vypracoval Bc. Pavel Novák , dne 23.1.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

ePodatelna