obsah

Okresní soud v Rakovníku

Výsledky obchodní veřejné soutěže

Okresní soud v Rakovníku v souladu s ustanovením článku 9.2 obchodní veřejné soutěže č.j. 27 Spr 371/2013 ze dne 8.4.2013 vyhlašuje, že vítězem obchodní veřejné soutěže o nejvýhodnější návrh na uzavření Smlouvy  o provedení exekucí soudním exekutorem je JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor Praha 1, Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2, IČO: 66201501 .

Kompletní text rozhodnutí je ve formátu PDF k dispozici zde : Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

Mgr. Marcel Lehečka

předseda komise

 

ePodatelna