obsah

Okresní soud v Rakovníku

Etický kodex a interní protikorupční program

Etický kodex soudců a zaměstnanců Okresního soudu v Rakovníku

Interní protikorupční program Okresního soudu v Rakovníku aktualizovaný, platný od  30.6.2018.

Interní protikorupční program Okresního soudu v Rakovníku aktualizovaný k 31.3.2017.

Interní protikorupční program Okresního soudu v Rakovníku aktualizovaný a  platný od 15.6.2016 .

Rezortní protikorupční program Ministerstva spravedlnosti ČR  naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti věnovaných boji proti korupci, viz následující odkaz: boj proti korupci.

Případné podezření na korupční jednání lze oznamovat na protikorupční lince Ministerstva spravedlnosti, viz. odkaz zde: protikorupční linka MSp . Eventuelně lze podezření na korupci nebo jiné neetické jednání oznamovat na emailu : korupce@osoud.rak.justice.cz.

 Informace o poradcích a poradních orgánech lze nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR na  adrese věnované boji proti korupci zde: boj proti korupci . Jedná se o odkaz "Seznam poradců a poradních orgánů resortu spravedlnosti a jeho přílohy platný k ..." . Okresní soud v Rakovníku sám o sobě služby poradců nevyužívá a rovněž nezřizuje žádné poradní orgány.

 

Strukturované profesní životopisy členů vedení Okresního soudu v Rakovníku naleznete zde:

Předsedkyně Okresního soudu v Rakovníku Mgr. et Mgr. Eva Pechlátová

Ředitelka správy Okresního soudu v Rakovníku Jana Humlová

 

Zpráva o vyhodnocení působení interního protikorupčního  programu u Okresního soudu v Rakovníku v roce 2015 ze dne 30.9.2015

Zpráva o vyhodnocení působení interního protikorupčního  programu u Okresního soudu v Rakovníku v roce 2016 ze dne 25.2.2017

ePodatelna