obsah

Obvodní soud pro Prahu 6

E-podatelna - emailová adresa

 

Elektronická podatelna :

 

e-mail : podatelna@osoud.pha6.justice.cz

 

Tato elektronická adresa je určena pro příjem datových zpráv zaslaných e-mailem.

 

Elektronická podatelna, zřízená podle nařízení vlády 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je určena pro příjem datových zpráv obsahujících podání nebo informace vztahující se ke správě soudu.

Činnost elektronické podatelny upravuje vyhláška 496/2004 Sb.

 

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích dat :

 

Obvodní soud pro Prahu 6

ul. 28. pluku 1533/29b

Praha 10

ePodatelna