obsah

Obvodní soud pro Prahu 6

Datová schránka soudu

ID datové schránky OS Praha 6: bfnab2z
IČO: 00024431

Přílohy (dokumenty) zaslané na soud systémem datových schránek musí být ve formátu pdf a opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb

Informace o způsobu doručování do datových schránek v resortu justice jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva spravedlnosti v sekci Doručování, datové schránky.

 

 

ePodatelna