obsah

Obvodní soud pro Prahu 5

UPOZORNĚNÍ – změna informační kanceláře

ZMĚNA UMÍSTĚNÍ INFO KANCELÁŘE A VYZNAČOVÁNÍ PRÁVNÍCH MOCÍ - UPOZORNĚNÍ

Dnes  18.9.2018 ukončila provoz informační kancelář v budově Legerova.

 

S účinností od 18.9. je umístěno nahlížení do všech agend + informační kancelář v pouze v budově F, kan. č. 101, nám. Kinských 5, Praha 5.

 

Vyznačování doložek právních mocí na rozhodnutí bude možné také pouze na adrese nám. Kinských.

 

Kontaktní telefonní linky: 222072111 a 222072500.

 

ePodatelna