obsah

Obvodní soud pro Prahu 4

Interní protikorupční program

Protikorupční linka Obvodního soud pro Prahu 4:

Vaše podezření z korupčního jednání můžete sdělit prostřednictvím těchto kontaktů:

-          protikorupční e-mailové adresy:  korupce@osoud.pha4.justice.cz

-          adresy pro poštovní styk:               Obvodní soud pro Prahu 4

                                                                        k rukám ředitelky správy

                                                                        28. pluku 1533/29b

                                                                        100 83  Praha 10

 

 

Interní protikorupční program – platný od 30.6.2018

Etický kodex

Seznam poradců a poradních orgánů

ePodatelna