obsah

Obvodní soud pro Prahu 4

Vedení Obvodního soudu pro Prahu 4

Předseda Obvodního soudu pro Prahu 4
Mgr. Ilona Benešová

Místopředsedové Obvodního soudu pro Prahu 4
JUDr. Michal Dvořák - místopředseda pro věci trestní
Mgr. Lenka Eliášová - místopředsedkyně pro věci civilní a exekuční
JUDr. Alena Novotná - místopředsedkyně pro věci civilní a opatrovnické
JUDr. Hana Zítková - místopředsedkyně pro věci civilní a dědické

Ředitelka správy Obvodního soudu pro Prahu 4
Mgr. Radka Krausová, MBA

ePodatelna