obsah

Obvodní soud pro Prahu 4

Pracovní doba

 

 Pracovní doba a úřední hodiny Obvodního soudu pro Prahu 4 :    

(otevírací doba podatelny)

Pondělí

7.30 – 16.30

Úterý

7.30 – 16.00

Středa

7.30 – 17.00

Čtvrtek

7.30 – 16.00

Pátek

7.30 – 14.30

         Styk s veřejností je po celou pracovní dobu v informačním centru.
Upozorňujeme účastníky, že hovor může být monitorován


Nahlížení do spisů:

nahlizeni@osoud.pha4.justice.cz

tel. č. 251 441 974, 251 441 456, 251 441 967, 251 441 971      

Pondělí

8.00 – 11.30  12.30 - 16.00

Úterý

8.00 – 11.30  12.30 - 15.30

Středa

8.00 – 11.30  12.30 - 16.30

Čtvrtek

8.00 – 11.30  12.30 - 15.30

Pátek

8.00 – 11.30  12.30 - 14.00

 


 

Otevírací doba pokladny:

 

Pondělí

9.00 – 12.00 12.30 - 15.45

Úterý

9.00 – 12.00 12.30 - 15.30

Středa

9.00 – 12.00 12.30 - 16.15

Čtvrtek

9.00 – 12.00 12.30 - 15.30

Pátek

9.00 – 12.00 12.30 - 14.00

 


              

Úřední hodiny u předsedkyně a místopředsedů soudu:

 

·           Mgr. Ilona Benešová                                     ve čtvrtek od 13,00 hodin do 15,00 hodin

       předsedkyně soudu

 

·         JUDr. Michal Dvořák:                                      v pondělí od 10,00 hodin do 12,00 hodin

místopředseda pro věci trestní

 

·         Mgr. Lenka Eliášová                                        ve čtvrtek 10,00 hodin až 12,00 hodin

místopředsedkyně pro věci civilní a exekuční

 

·         JUDr. Alena Novotná                                       ve středu 10,00 hodin až 12,00 hodin

místopředsedkyně pro věci civilní a opatrovnické

 

·         JUDr. Hana Zítková                                          v úterý od 10,00 hodin do 12,00 hodin

místopředsedkyně pro věci civilní a dědické

 

            Jednání s veřejností budou, po předchozím telefonickém či osobním objednání, probíhat v určených prostorách.

 

     

ePodatelna