obsah

Obvodní soud pro Prahu 4

Vznik obvodního soudu pro Prahu 4

 

            Obvodní soud pro Prahu 4 vznikl v souvislosti s novou územní organizací státu podle zákona č. 36/1960 Sb.. Podle § 18 uvedeného zákona od 1.7.1960 vstoupila v platnost nová územní organizace národních výborů a ostatních státních orgánů v krajích, okresech a obcích.

 

 

            Podle zákona č. 40/1960 Sb. se v souladu se zákonem o územním členění státu provádí nová územní organizace soudů (§1 odst. 1).

 

 

            Podle § 1 nařízení ministra spravedlnosti č. 41/1960 Sb., o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajským soudů se sídla a obvody lidových soudů shodují se sídly okresních a jim na roveň postavených národních výborů.

 

 

            Zdejší soud tedy vznikl ke dni 1. 7. 1960 jako Lidový soud pro Prahu 4.

 

 

            Ústava ČSSR č. 100/1960 Sb., která vstoupila v účinnost dnem 11.7.1960 pak nahradila dosavadní název lidový soud pojmem okresní soud (čl. 98 odst. 2) a  v Praze obvodní soud.

ePodatelna