obsah

Obvodní soud pro Prahu 4

Bankovní spojení

Soudní poplatek
se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby, nebo je možno jej uhradit bezhotovostně na č. účtu: 3703-1327021/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář

Znalečné a tlumočné
uložené rozhodnutím soudu, hradí účastník řízení na č. účtu: 6015-1327021/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář

Náklady trestního řízení, náhrady za ustanovené obhájce apod.
které bylo uloženo uhradit, se zasílají na č. účtu: 19-1327021/0710, informace o vymáhaných pohledávka sdělují vymáhající úřednice a kancelář soudu

Kauce, jistoty, narovnání, zálohy na soudní řízení
se hradí na č. účtu: 6015-1327021/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář

Složení jistoty – žádost o vydání předběžného opatření
č. účtu: 6015-1327021/0710, variabilní symbol: 738, specif. symbol: datum nar. plátce (žalobce)

Peněžité tresty a pokuty
hradí ten, komu byly uloženy, na č. účtu: 3762-1327021/0710, informace o vymáhaných pohledávka sdělují vymáhající úřednice a kancelář soudu

Soudní úschovy

je možno zaslat na č. účtu 6015-1327021/0710, variabilní symbol stanoví účtárna soudu nebo kancelář

ePodatelna