obsah

Obvodní soud pro Prahu 3

Úřední deska


V budově zdejšího soudu je zřízena elektronická úřední deska

Monitor úřední desky určený pro prohlížení vyvěšených dokumentů je veřejně přístupný ve vestibulu v přízemí hlavní budovy v sídle soudu.

Vyvěšované dokumenty jsou průběžně umisťovány také v elektronické podobě na infodesku portálu justice zde:

Obvodní soud pro Prahu 3

Všechny soudy v ČR

ePodatelna