obsah

Obvodní soud pro Prahu 3

Úřední hodiny pro komunikaci s veřejností

 
Komunikace  s  veřejností (úřední hodiny)
 
 
 
Podatelna soudu
( číslo dveří 011 ve vstupním vestibulu budovy)
 

Pondělí

7,30

-

16,30

Úterý

7,30

-

16,00

Středa

7,30

-

17,00

Čtvrtek

7,30

-

16,00

Pátek

7,30

-

14,30

 

 

Informační centrum
(číslo dveří 012 ve vstupním vestibulu budovy)
 

Pondělí

7,30

-

11,00

a

12,00

-

16,30

Úterý

7,30

-

11,00

a

12,00

-

16,00

Středa

7,30

-

11,00

a

12,00

-

17,00

Čtvrtek

7,30

-

11,00

a

12,00

-

16,00

Pátek

7,30

-

11,00

a

12,00

-

14,30

  

 

Pokladna soudu
(číslo dveří 11 ve dvorním traktu budovy)

 

Pondělí

9,30

-

11,30

a

13,00

-

16,00

Úterý

9,30

-

11,30

a

13,00

-

15,30

Středa

9,30

-

11,30

a

13,00

-

16,30

Čtvrtek

9,30

-

11,30

a

13,00

-

15,30

Pátek

9,30

-

12,00

a

13,00

-

14,00

 

 

ostatní Soudní oddělení
(viz přehled umístění oddělení)

 

Pondělí

9,00

-

11,00

a

13,00

-

15,30

Úterý

9,00

-

11,00

a

13,00

-

15,00

Středa

9,00

-

11,00

a

13,00

-

16,00

Čtvrtek

9,00

-

11,00

a

13,00

-

15,00

Pátek

9,00

-

12,00

---

  

soudní vykonavatelÉ
(číslo dveří  10 ve dvorním traktu)

 

Pondělí

8,00

-

10,00

Úterý

8,00

-

10,00

Středa

8,00

-

10,00

Čtvrtek

8,00

-

10,00

Pátek

8,00

-

10,00

 

 

Další informace pro veřejnost:

 

 

Doba pro kontakt veřejnosti s předsedou a s místopředsedy soudu :

středa od 9,00 hod. do 11,00 hod. nebo dle dohody (předchozí telefonické objednání je žádoucí)

 

Příjem stížností :

písemné stížnosti  přijímá podatelna soudu (č.dv. 011 v přízemí hlavní budovy) po celou pracovní dobu, ostatní stížnosti přijímá správa soudu v úředních hodinách soudních oddělení (č.dv.404 ve IV. patře hlavní budovy)

 

Příjem žádostí o informace dle zákona č.106/1999 Sb.:

podatelna soudu (č.dv. 11) po celou pracovní dobu

 

Nahlížení do spisů  (účastníky řízení):

zajišťuje informační centrum (č.dv. 12 v přízemí hlavní budovy)

v úředních hodinách - vyjma  agendy výkonu rozhodnutí a exekucí – v těchto agendách zajišťují nahlížení do spisů příslušná soudní oddělení  (agenda E a Exe) v úředních hodinách soudních oddělení

 

K nahlížení do spisů je třeba předchozí telefonické či osobní objednání  (§ 8 odst.1 jednacího řádu pro okresní a krajské soudy) - objednání umožní spis připravit a rezervovat místo k nahlížení v informačním oddělení.

 

Skládání hotovosti, včetně plateb na pohledávky soudu:

zajišťuje v úředních hodinách pokladna soudu (č.dv. 11 ve dvorním traktu budovy)

 

Úřední deska soudu je umístěna ve vstupním vestibulu hlavní budovy, vyvěšené dokumenty je možno prohlížet v elektronické podobě, dále jsou všechny dokumenty vyvěšené na úřední desce soudu přístupny na webových stránkách www.justice.cz – odkaz InfoDeska. Dokumenty s informacemi ohledně chodu soudu naleznete taktéž vyvěšené na nástěnce v průjezdu budovy soudu.

 

Je přísně zakázáno vnášet zbraně, střelivo a dalších nebezpečné předměty do budovy soudu. Vyňati z tohoto zákazu jsou pouze příslušníci ozbrojených složek ve službě. Osobě, která tento zákaz poruší, zabrání justiční stráž ve vstupu do budovy. Vstup lze následně umožnit po odevzdání uvedených předmětů příslušníkům justiční stráže.

 

 

ePodatelna