obsah

Obvodní soud pro Prahu 3

Domovská stránka


   

popis.Text    popis.Text

     O B V O D N Í   S O U D   P R O   P R A H U   3  

          

Adresa:     Jagellonská 1734/5,  Praha 3 - Vinohrady

PSČ:          130 05 

IČO:           00024406

 

popis.Text   Informační centrum Obvodního soudu pro Prahu 3

 Nahlížení do spisů  (pro účastníky řízení) :

zajišťuje informační centrum v úředních hodinách na základě předchozího objednání . V agendách výkonu rozhodnutí a exekucí zajišťují nahlížení do spisů příslušná soudní oddělení.

Předchozí  telefonické  objednání se  k nahlížení do spisu  umožní spis připravit a rezervovat místo v informačním oddělení.

 

Telefon: 221 477 311, 221 477 803

 

E-mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz

 

Fax: 221 477 243

 

ID datové schránky : 5thab2j

 

Úřední hodiny infocentra:

 

Pondělí

7,30

-

11,00

a

12,00

-

16,30

Úterý

7,30

-

11,00

a

12,00

-

16,00

Středa

7,30

-

11,00

a

12,00

-

17,00

Čtvrtek

7,30

-

11,00

a

12,00

-

16,00

Pátek

7,30

-

11,00

a

12,00

-

14,30

 

 

 

 

Poslední účastník bude přijímán 15 min. před skončením pracovní doby.

 

Změny v systému doručování listinných zásilek

 

Ostatní spojení a kontakty:

                          telefonní ústředna:        221 477 111

                          fax podatelna:                221 477 243

                          fax trestní odd.:             221 477 242

                          fax opatrovnické odd.:  221 477 244

                          fax správa soudu:           221 477 241

                          fax oddělení výkonu rozhodnutí: 221 477 823

                          fax exekuční oddělení: 221 477 243

 

 

hvězdička.gif

popis.Text   Informace o bezbariérovém přístupu - šíře dveří 700mm 

hvězdička.gif

popis.Text InfoSoud - informace o řízení u obvodních a okresních soudů

hvězdička.gif

popis.Text  InfoJednání - Informace o nařízených jednání a hl. líčení. Přehled nařízených jednání v jednacích síních soudů zobrazených podle místnosti a data.

popis.Text  Informace o veřejných zakázkách

popis.Text  Insolvenční rejstřík

popis.Text  InfoDeska

popis.Text   InfoData - Statistika a výkaznictví

 Adresa elektronické podatelny (podání podepsaná platným elektronickým podpisem):

        emailput[1].gif              podání prostřednictvím webu:   e-podatelna.justice

        emailput[1].gif              podání prostřednictvím e-mailu:   podatelna@osoud.pha3.justice.cz

 

Elektronická podatelna - pokud je podání elektronicky podepsáno

Informace - příjem podání - zde naleznete technické podmínky, které je nutno splnit pro odeslání podání do e-podatelny 

 

Elektronický podpis podání, pokud je elektronicky podepsáno: založený na kvalifikovaném cerifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb, datová zpráva obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen. 

Elektronický platební rozkaz

    

popis.Text

Najdete nás zde    mapa   

Loc: 50°4'46.259"N, 14°27'8.935"E

stanice   Jiřího z Poděbrad- metro A  , tram. č. 11,13

           vyhledat spojení vlak, bus , MHD aktuální

 

 ikonkastatnisprava2.gif

váhy.gif        Ochránce lidských práv (ombudsman)

kniha.gif      Seznam znalců a tlumočníků 

kniha.gif  Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (vyhledávač NS ČR)

kniha.gif  Evidence úpadců

kniha.gif Seznam  jmenovaných soudních exekutorů

ePodatelna