obsah

Obvodní soud pro Prahu 3

Ochrana proti domácímu násilí

Návrhy na  vydání předběžných opatření dle § 76 b/ o.s.ř. /dle zák. č.135/2006 Sb./, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím /lze podat u zdejšího soudu  do podatelny  soudu  pouze v pracovní době, v mimopracovní době pak u justiční stráže  Justičního areálu „Na Míčánkách“

/sídlo obvodních soudů pro Prahu 4,8,9 a 10 / na adr. ul. 28.pluku, 100 00  Praha 10.

 

Dopravní spojení na Justiční areál "Na Míčánkách"

Na této zastávce stavějí tyto autobusy:

 BUS č. 124    linka Dvorce - Želivského

BUS č.134     linka Floernc - Ládví  

BUS č.135   linka Florenc - Želivského

BUS č.138   linka Tolstého - Skalka

BUS č.139   linka Želivského - Na Beránku

BUS č.260   linka Jižní město - Na Míčánkách

 

 

ePodatelna