obsah

Obvodní soud pro Prahu 3

Orientační tabule

HLAVNÍ BUDOVA

 

 

 

PŘÍZEMÍ

ČÍSLO DVEŘÍ

 

podatelna

012

příjem podání

informační centrum

011

podávání informací, nahlížení do spisů,

zápisové oddělení

001

zápis podání

oddělení informatiky

007

správa sítí

exekuční oddělení

003

29Exe, 35Exe (Nc), 36Exe (Nc), 40Exe, 55Exe,56Exe

trestní oddělení

005

senáty 1T, 3T, 25T,  0Nt, 1Nt, 0Ntm, 1Ntm, 1Td, 3Td

 

 

 

I. PATRO

ČÍSLO DVEŘÍ

 

jednací síň

108

 

jednací síň

111

 

jednací síň

112

 

trestní oddělení

106

senáty 2T,15T

trestní oddělení

107

senáty 14T,26Tm,27Rod

 

 

 

II. PATRO

ČÍSLO DVEŘÍ

 

jednací síň

208

 

jednací síň

209

 

jednací síň

211

 

oddělení péče o nezletilé (opatrovnické)

205

senáty 10P (PaNc, Nc, L), 20P (PaNc, Nc, L) , 28P (PaNc, Nc, L), 60 P

 

 

 

III. PATRO

ČÍSLO DVEŘÍ

 

jednací síň

308

 

jednací síň

312

 

občanskoprávní oddělení

301

senáty 6C (EC), 8C (EC, Nc), 12C (EC, Nc), 18C (EC, Nc), 19C (EC, Nc), 20C (EC, Nc), 23C

občanskoprávní oddělení

303

senáty 5C (EC, Nc), 9C (EC, Nc), 16C (EC, Nc)

občanskoprávní oddělení

307

senáty 4C (EC, Nc), 7C (EC, Nc), 11C (EC, Nc),

 

 

 

IV. PATRO

ČÍSLO DVEŘÍ

 

jednací síň

408

 

správa soudu

404

senáty 50Spr, 52St, 53Si

personální oddělení

409

senát 51Spr

mzdová účetní

409

mzdová účtárna

hlavní účetní

410

finanční účtárna

 

 

 

V. PATRO

 

 

Státní zastupitelství pro Prahu 3

 

DVORNÍ TRAKT

 

 

 

BUDOVA VE DVOŘE

ČÍSLO DVEŘÍ

 

správa budovy

dvůr 1

vedoucí správy budov, OTE

pozůstalostní oddělení (dědické)

dvůr 7

vyřizování pozůstalostí (dědické řízení)

13D, 13Sd, 13U, 13Nc

soudní vykonavatelka

dvůr 10

dvůr 13

výkon rozhodnutí

oddělení vymáhání pohledávek

dvůr 11

vymáhání pohledávek státu

pokladna soudu 

dvůr 11

pokladní soudu

oddělení výkonu rozhodnutí

dvůr 17

senáty 22E, 24E, 32E, 33E, 34E

 

 

 

ePodatelna