obsah

Obvodní soud pro Prahu 2

Možnost el. podání na portálu justice

Upozorňujeme, že od října 2007 existuje možnost podávání nových návrhů nebo zasílání podání ke spisové značce, a to na adrese

 

http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do

 

Takto podávaná podání ale vždy vyžadují váš kvalifikovaný elektronický podpis.

 

ePodatelna