obsah

Obvodní soud pro Prahu 2

Naše pracovní doba

 

Budova Obvodního soudu pro Prahu 2 má při vstupu několik schodů, které pomůže návštěvníkovi s omezenou schopností pohybu překonat příslušník Justiční stráže, který vykonává službu u vchodu do budovy.

Do jednací síně č. 101 - dvorní trakt je bezbariérový přístup.

Žádáme osoby  s omezenou schopností pohybu, předvolané k soudnímu jednání, aby tuto skutečnost s předstihem oznámili  soudci.

 

Úřední hodiny informačního oddělení pro styk s veřejností:

Pondělí:        8:00 - 11:30 a 12:30 - 16:30

Úterý:            8:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00

Středa:          8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Čtvrtek:         8:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00

Pátek:           8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:30

Zájemci o prostudování spisu bude spis předložen, dostaví-li se nejpozději půl hodiny před koncem úředních hodin informačního oddělení. Žádáme zájemce o nahlížení do spisu, aby se objednávali na informačním oddělení soudu, a to  nejméně jeden den předem telefonicky nebo emailem na podatelna@osoud.pha2.justice.cz. V případě, že návštěva nebude předem domluvena, nelze vždy zájemci zajistit předložení žádaného spisu.

 

Úřední hodiny informačního oddělení pro vyřizování telefonických dotazů veřejnosti:

Pondělí:        8:00 - 11:30 a 12:30 - 16:30

Úterý:            8:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00

Středa:          8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Čtvrtek:         8:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00

Pátek:           8:00 - 11:30 a 12:30 - 14:30

 

Podatelna otevřena:

Pondělí:        7:30 - 16:30

Úterý:            7:30 - 16:00

Středa:          7:30 - 17:00

Čtvrtek:         7:30 - 16:00

Pátek:           7:30 - 14:30

 

Pokladna otevřena:

Pondělí          9:00  - 11:00     a     13:00 - 15:30

Úterý              9:00 - 11:00      a     13:00 - 15:00

Středa           9:00 - 11:00      a     13:00 - 16:00

Čtvrtek          9:00 - 11:00      a     13:00 - 15:00

Pátek             9:00 - 11:30

  

Pracovní doba:

Pondělí          7:30 - 16:30

Úterý              7:30 - 16:00

Středa            7:30 - 17:00

Čtvrtek          7:30 - 16:00

Pátek             7:30 - 14:30

 

Úřední hodiny sekretariátu správy soudu (sepisování stížností do protokolu):

Pondělí:        9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Úterý:            9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Středa:          9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Čtvrtek:         9:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

Pátek:           9:00 - 11:30

 

Úřední hodiny pro příjem soudních úschov:

Pondělí          8:00 - 14:00

Úterý              8:00 - 14:00

Středa            8:00 - 14:00

Čtvrtek          8:00 - 14:00

Pátek             8:00 - 14:00

  

Úřední hodiny pro styk s veřejností detašované pracoviště Budečská 9:

Pondělí                                 7:30 - 11:00 a 12:00 - 14:00

Úterý                                     7:30 - 11:00 a 12:00 - 14:00

Středa                                   7:30 - 11:00 a 12:00 - 14:00 

Čtvrtek                                  7:30 - 11:00 a 12:00 - 14:00 

Pátek                                     7:30 - 11:00 a 12:00 - 14:00

 

Návštěvní dny občanů u předsedy soudu:

Každý čtvrtek od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 15:00 (po předchozím telefonickém objednání). 

Telefon: 221 510 111  ,  Fax: 224262194

Návštěvní dny občanů u místopředsedy soudu pro věci civilní:

Každou středu od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 15:00 (po předchozím telefonickém objednání). 

Telefon: 221 510 111  ,  Fax:  221510340

Návštěvní dny občanů u místopředsedy soudu pro věci trestní:

Každé pondělí od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 15:00 (po předchozím telefonickém objednání). 

Telefon: 221 510 111  ,  Fax:  221510340

ePodatelna