obsah

Obvodní soud pro Prahu 2

Bankovní spojení

 

 

Soudní poplatek

se hradí vylepením kolkové známky (v příslušné hodnotě) na originálu žaloby nebo je možno jej uhradit

bezhotovostně na č.účtu 3703-623021/0710

variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Náklady trestního řízení, náklady civilního řízení, náhrady za ustanovené obhájce apod.

účet č. 19-623021/0710

variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Kauce, jistoty, narovnání, zálohy na soudní řízení (např. zálohy na znalecký posudek)

účet č. 6015-623021/0710

variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Složení jistoty-žádost o vydání předběžného opatření

účet č. 6015-623021/0710

variabilní symbol stanoví účtárna soudu

 

Pokuty

účet č. 3762-623021/0710

variabilní symbol stanoví účtárna soudu

ePodatelna