obsah

Obvodní soud pro Prahu 2

Návrhy na předběžná opatření podle § 76b) o.s.ř. (domácí násilí)

 

Návrhy na předběžná opatření podle § 76b) o.s.ř. (domácí násilí) určená pro Obvodní soud pro Prahu 2 se v mimopracovní době podávají osobně v Justičním areálu na Míčánkách , ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10-Vršovice.

V pracovní době a poštou se podávají u Obvodního soudu pro Prahu 2, Francouzská 19.

 Z technických důvodů nelze reagovat na elektronická podání zasílaná mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního volna.

                                                                       JUDr. Ivan Kratochvíl

                                                                          předseda soudu

 

ePodatelna