obsah

Obvodní soud pro Prahu 1

Rozvrh práce pro rok 2012

Prosinec 2012:

Opatření od 1.12.2012 - trest

Opatření od 1.12.2012 - civil

Listopad 2012:

Opatření od 1.11.2012 - civil

Září 2012:

Opatření od 1.9.2012 - civil

Opatření od 5.9.2012 - civil

Srpen 2012:

Opatření od 1.8.2012 - trest

Červen 2012:

Opatření od 1.6.2012 - civil

Duben 2012:

Opatření od 25.4.2012 - trest

Březen 2012:

Opatření od 1.3.2012 - civil+trest

Opatření od 1.3.2012 - civil

Opatření od 1.3.2012 - trest

Opatření od 1.3.2012

Opatření od 12.3.2012 - správa

Únor 2012:

Opatření od 1.2.2012

Leden 2012:

Opatření od 4.1.2012 - civil

Opatření od 4.1.2012 - civil

Opatření od 1.1.2012 - trest

Rozvrh práce 2012 - obecná část

Rozvrh práce 2012 - občanskoprávní úsek

Rozvrh práce 2012 - trestní úsek

Rozvrh práce 2012 - úsek správy soudu

Přísedící

ePodatelna